Защита на личните данни


Съгласно закона за защита на личните данни www.podaruk.info извършва всички действия с цел защита на Вашите данни, предоставени при поръчка на подарък. www.podaruk.info няма да допуска разпростраението на такива данни, както и предоставянето им на трети лица, с изключение на случаите описани в закона. Личните данни се съхраняват, изтриват и унищожават, съгласно разпоредбите на закона.